Thông tin Covid-19 tỉnh Bình Thuận

Cơ quan chủ quản: Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252 3833 500 - Website: www.stttt.binhthuan.gov.vn - Email:stttt@binhthuan.gov.vn