26/08/2021 11:47
820

Bình Thuận khai trương tổng đài giải đáp thông tin về Covid-19

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách, hỗ trợ các hoạt động về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Bình Thuận triển khai Tổng đài thông tin để người dân phản ánh, cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Tổng đài cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông, là kênh kết nối, tiếp nhận phản ánh, giải đáp kiến nghị của công dân, tổ chức liên quan đến dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổng đài 1022 Bình Thuận).

Tổng đài 1022 Bình Thuận chính thức khai trương vào ngày 22/8/2021. Theo đó:

+ Quay số từ số cố định nội hạt: quay trực tiếp số 1022;

+ Từ số liên tỉnh, số di động: quay 0252 + 1022.

Tổng đài 1022 Bình Thuận sẽ tiếp nhận và xử lý các thông tin giải đáp thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận phản ánh các vấn đề liên quan trong công tác phòng, chống dịch; những khó khăn của người dân tại địa phương; chế độ, chính sách cho người dân liên quan đến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; góp ý, đề xuất giải pháp hữu hiệu, thiết thực về công tác phòng, chống dịch bệnh cho địa phương.

Thời gian hoạt động của Tổng đài liên tục 24/7 để hỗ trợ xử lý nhanh nhất những thông tin liên quan đến phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.