Thống kê phản hồi thông tin phản ánh

Tổng số phản ánh chưa duyệt: 8

Tổng số phản ánh đã duyệt: 1

Tổng số phản ánh chưa trả lời: 8

Tổng số phản ánh đã trả lời: 1

Tổng số phản ánh: 9
  
1
Đăng bởi: Nguyễn Đức Bình  18/10/2021 06:24    Đã trả lời

Cho em hỏi vấn đề tiêm vaccin covic 19 hiện nay tại tỉnh bình thuận. Cụ thể dì em (70 tuổi) được tiêm vacin covic 19 nhưng thôn trưởng nói là phải có bảo hiểm y tế mới được tiêm. Trong khi đó em được tiêm vaccin đâu thấy hỏi về vấn đề bảo hiểm. Vậy cho em hỏi vấn đề này đúng hay sai trong việc triển khai tiêm vaccin phòng chống covic 19. Mong quý cơ quan hồi âm sớm. Em cảm ơn.

 
Trang
1